Jag behövde hjälp med avloppet

Jag behövde hjälp med avloppet som går från villan och ut på gatan. Vi har tyvärr haft en invasion av råttor och troligtvis var det en död råtta som orsakade att det blev stopp i huvudledningen från huset och ut till gatan, med en decimeter avloppsvatten nere i källaren som följd. Det var ingen trevlig upplevelse kan jag lova er, däremot fick jag väldigt bra hjälp av ett företag som heter N.L Gräv & Entreprenad, det är ett företag som utför diverse arbeten inom entreprenad på Lidingö och de hjälpte mig med den här avloppsanläggningen, bland annat grävde dem för att frilägga avloppsledningen. 

Jag kan säga att det var ett ganska stort arbete och det kostade också en del, som det alltid gör när det kommer till trasiga avlopp. Men nu har vi i alla fall ett avlopp som fungerar och alla är nöjda och glada, och det är min fru som jag pratar om och även vår dotter som är 18 år. Jag tycker att det är bra att det finns ett sådant här företag inom entreprenad på Lidingö som kan hjälpa till med både gräv, avlopp, grunder och dräneringsjobb. Vi är nöjda med företaget och med hjälpen, och nu får vi bara knäppa våra händer och innerligt hoppas att råttorna håller sig borta. Men, även Anticimex har varit här och vidtagit åtgärder, men vad exakt det är kommer jag inte gå in på i det här inlägget men kanske skriver om det längre fram. Om det är någon av er som skulle behöva få fatt i något företag som kan hjälpa er med sådana här saker som jag har berättat om i det här inlägget så är det egentligen bara att ni tar och hör av er till N.L Gräv & Entreprenad